PSIHOTERAPIJA ONLINE: Sve što treba da znate!
874
post-template-default,single,single-post,postid-874,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Online psihoterapija: Sve što treba da znate

psihoterapija online

Online psihoterapija: Sve što treba da znate

Online psihoterapija, takođe poznata i kao e-terapija, e-savetovanje, sajber savetovanje, web terapija, čet terapija ili terapija putem razgovora telefonom, korišćenjem nekog od internet alata, jednim imenom se označava kao teleterapija.

Online psihoterapija usled nedovoljnog broja istraživanja nailazi na skepticizam kod mnogih stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja. Međutim, neka istraživanja su pokazala da su klijenti nakon terapije izveštavali o visokom nivou zadovoljstva tretmanom.

Psihoterapija online nije primenljiva kod svih, ali u nekim situacijama pokazuje pozitivan efekat. Poverljiv odnos se može formirati i putem interneta, te ako je to jedini način da dobjete pomoć psihoterapeuta, treba pronaći način da iz nje izvučete maksimum.

Dr. John M. Grohol je primetio da se ljudi odlučuju za online psihoterapiju onda kada je jeftinija ili besplatna ili kada je terapija licem u lice fizički nedostupna. Međutim, kada je dostupna i kada košta isto kao i psihoterapija uživo, klijenti se češće odlučuju za rad licem u lice.

U zapadnim zemljama je trend korišćenja online terapije razvijeniji nego kod nas. Na engleskom jeziku možete pronaći različite real time chat usluge, aplikacije i sajtove putem kojih dobijate psihološke usluge. Nedostatak ovog koncepta psihološke pomoći je nemogućnost povere stručnosti i obrazovanja terapeuta koji se nalazi sa druge strane.

Prednosti online psihoterapije

Iako bi se na prvi pogled reklo da je psihoterapija licem u lice u svakom smislu bolja, postoje slučajevi gde je online psihoterapija u prednosti u odnosu na psihoterapiju uživo.

1. Omogućava psihološku pomoć svima kojima je fizički nedostupna

Život u manjem gradu ili selu, gde je prva psihološka ordinacija udaljena 100 i više kilometara, online terapija može biti odlično ali i jedino rešenje.

2. Život u inostranstvu

Život i rad u drugoj zemlji, gde ne znate (dovoljno dobro) jezik ili su usluge psihoterapeuta skupe za vaše mogućnosti, a kulturološke razlike u razumeanju problema od značaja za psihoterapijski rad, psihoterapija online predstavlja idealno rešenje.

3. Ušteda vremena

Online terapija zahteva mnogo manje vremena. Iako efektivno traje isto, treba uzeti u obzir uklapanje sa poslovnim rasporedom, gužvom u saobraćaju, problemom sa prevozom ili parkingom.

4. Online komunikacija

Komunikacija preko Vibera, Skype-a, WhatsApp-a, Messenger-a je danas bliska velikom broju ljudi, pa je sasvim opravdano koristiti je u ove svrhe.

Internet sa svojim mnogobronim alatima može težiti da izmesti psihoterapiju i savetovnje iz realnog prostora u jedan virutelni, ali sa druge strane dostupan svima. Internet omogućava da svako kome je blisko korišćenje njegovih alata i video poziva dobije psihološku podršku i pomoć, bez obzira na to gde se nalazi.

 

Nedostaci online terapije

1. Tehnički problemi

Na prvom mestu se nalaze tehnički problemi i smetnje. Iako najčešće bude sve uredu, može se desiti da koči slika, kasni zvuk i tako dalje.

2. Neverbalna komunikacija

Neverbalna komunikacija u razgovoru daje visok procenat informacija. Sa druge strane, kroz razgovor putem video poziva je ograničen na neki niži nivo. U zavisnosti od kvaliteta veze, procenat informacija vezan za neverblne pokazatelje, nažalost varira.

3. Tehnička pismenost

Kako bi se online terapija realizovala, neophodna je osnovna tehnička pismenost kako klijenta tako i terapeuta. Klijenti koji nemaju iskustva sa ovakvim oblikom razgovora su u početku stegnutiji, ali se vremenom opuste i naviknu.

 

Cena online psihoterapija

Cena online psihoterapije je ista kao i cena terapije licem u lice. Informaciju o ceni i načinu plaćanja možete dobiti slanjem SMS, Viber, WhatsApp, E-mail, Instagram ili Facebook poruke ili pozivom na broj telefona sa kontakt strane.

Online psihoterapija u mojoj praksi

Tehnička pitanja: Već na prvom razgovoru prilikom zakazivanja termina je potrebno naglasiti da je upitanju rad online. Nakon toga se dogovaramo koji od alata ćemo koristiti. Najčešće koristim Viber ili Skype video poziv, ali dostupne su i druge opcije. Tom prilikom se dogovaramo o ceni i o načinu plaćanja.

Zovem se Mina Ilić, diplomirani sam psiholog i psihoterapeut pod supervizijom O.L.I. metoda. Završila sam napredni kurs kognitivno bihejvioralne psihoterapije. U radu sa klijentima preferiram individualni integrativni psihodinamski pristup, gde mi je poverljiv odnos i poštovanje etike na prvom mestu. U prijatnoj radnoj atmosferi, zajedno sa klijentom, težim ka razvoju novih sposobnosti i veština koje doprinose kvalitetu svakodnevnog života i poslovnim uspesima. Psihoterapiju bilo licem u lice ili online možete zakazati ovde.

 Call Now Button